Swetzéns Ekonomitjänst

Tjänster inom Ekonomi och IT

srfkonsult.se
På SRF:s hemsida finns mycket nyttigt
för en företagare. Skatteinformation,
utbildningar och andra länkar mm.
bfn.se
Allmänna råd och anvisningar om bokföring,
med inriktning på Bokföringslagen och
årsredovisningslagen för den som är
Intresserad.
skatteverket.se
Hos skatteverket kan man beställa
inbetalningskort och blanketter eller få reda på
senaste nytt och läsa all skatteinformation.
plusgirot.se, bankgirot.se
Här kan man snabbt söka efter ett företags
bank- eller postgironummer. Man kan även
få svar på frågor om företagets betalningsrutiner.
hitta.se
Här kan man hitta personer och adresser
och telefonnummer.
bolagsverket.se
Hos bolagsverket är alla bolag registrerade
Här finns även nyheter för registrering mm
samt alla bolagsverkets blanketter.