Länkar

srfkonsult.se

På SRF:s hemsida finns mycket nyttigt för en företagare. Skatteinformation, utbildningar och andra länkar mm.

skatteverket.se

Hos skatteverket kan man beställa inbetalningskort och blanketter eller få reda på senaste nytt och läsa all skatteinformation.

bfn.se

Allmänna råd och anvisningar om bokföring, med inriktning på bokföringslagen och årsredovisningslagen för den som är intresserad.

plusgirot.se, bankgirot.se

Här kan man snabbt söka efter ett företags bank- eller postgironummer. Man kan även få svar på frågor om företagets betalningsrutiner.

bolagsverket.se

Hos bolagsverket är alla bolag registrerade. Här finns även nyheter för registrering mm samt alla bolagsverkets blanketter.

hitta.se

Här kan man hitta personer och adresser

och telefonnummer.